Aktulane imprezy wydarzenia, kalendarium imprez koncertów wydarzeń rozrywkowych kulturalnych ale również biznesowych.
 
imprezy   dopisz impreze
   imprezy koncerty
 
kontakt - imprezy
imprezy wydarzenia

»  Kulturalne
»  Rozrywkowe
»  Biznesowe
»  Targowe
»  Sportowe
»  Dla dzieci
»  Koncerty
»  Wystawy
»  Spektakle
»  Pokazy
»  Kabarety
»  Klubowe


imprezy w miastach

»  Warszawa
»  Kraków
»  Wrocław
»  Poznań


»  dodaj imprezy
 
 


Dana impreza już się odbyła.
Zapraszamy do zapoznania się z innymi imprezami.
     Wyszukaj po :           
nazwie imprezy lub opisie :        miejscowości :   
szukaj również w archiwum :                

Międzynarodowy Konkurs Młodych Zespołów Jazzowych "JAZZ JUNIORS"


 

 

Międzynarodowy Konkurs Młodych Zespołów Jazzowych "JAZZ JUNIORS"        

 

Jazz to muzyka, która porusza wyjątkowe struny, takie o jakich nie mieliśmy pojęcia, że w ogóle istnieją.

Jazz to specjalny klimat artystycznych i niezapomnianych miejsc, to spotkania, z których wychodzimy zachwyceni, lepsi, bogatsi.

 

Jazz to Międzynarodowy Konkurs Młodych Zespołów Jazzowych "Jazz Juniors", który od 37 lat odbywa się w krakowskiej Rotundzie.

 

Zgłoszenia proszę nadsyłać do 9.11.2013 na adres karolina.korneszczuk@jazzjuniors.pl

lub Centrum Kultury Rotunda, ul. Oleandry 1, 30-060 Kraków.

 

 

REGULAMIN KONKURSU JAZZ JUNIORS 2013

 

1. Organizatorem XXXVII Międzynarodowego Konkursu Młodych Zespołów Jazzowych „Jazz Juniors” jest Stowarzyszenie Rotunda w Krakowie.

 

2. Celem „Jazz Juniors” jest:

- wyłonienie najbardziej wartościowych grup i solistów jazzowych;

- prezentacja aktualnych osiągnięć młodego jazzu;

- zapewnienie młodym muzykom możliwości konfrontacji swoich osiągnięć poprzez

  udział w warsztatach, jam sesssion’s, koncertach organizowanych podczas festiwalu.

 

3. Przedmiotem Eliminacji i Finału Konkursu jest wykonanie przez zespół programu składającego się z 3 utworów (w tym 1 utwór polskiego kompozytora (z wyłączeniem kompozycji członka zespołu)) oraz 2 kompozycje autorskie) o łącznym czasie nieprzekraczającym 30 minut.

 

4.  Przebieg konkursu jest dwustopniowy:

I Eliminacje na podstawie nadesłanych formularzy zgłoszeniowych i materiałów muzycznych (formą elektroniczną lub pocztą tradycyjną), przeprowadzone przez Komisję Kwalifikacyjną w Krakowie do dnia 9.11.2013r.

Komisja zaprasza do finału maksymalnie 5 zespołów + 2 rezerwowe.

II Finał Konkursu, podczas którego występy uczestników ocenia profesjonalne Jury - Kraków w dniu: 01.12.2013 r.

 

5. Organizator zaprasza do Jury konkursu twórców z uznanym dorobkiem artystycznym. Zadaniem Jury jest ocena programów w finale Konkursu i ustalenie werdyktu końcowego.

 

6. Zgłoszenia do Konkursu przyjmuje Organizator na podstawie:

•  dokładnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.jazzjuniors.pl i przesłanie go pocztą elektroniczną. Do formularza należy dołączyć nagrania 3 utworów zgodnie z pkt 3 regulaminu.

•  dokładnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.jazzjuniors.pl i przesłanie go pocztą tradycyjną na adres Organizatora wraz z płytą CD zawierającą nagrania 3 utworów muzycznych zgodnie z pkt 3 regulaminu

•  dokładnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.jazzjuniors.pl i osobiste dostarczenie go na adres Organizatora wraz z płytą CD zawierającą nagrania 3 utworów muzycznych zgodnie z pkt 3 regulaminu. Łączny czas trwania nagrań nie może przekraczać 30 minut.

 

7.  Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 9. 11. 2013 r.

 

8. O wynikach kwalifikacji Organizator poinformuje wszystkie zespoły do dnia 13 listopada 2013 r.

 

9. Wyklucza się udział solistów oraz solistów z zespołem akompaniującym.

 

10. Wyklucza się udział zwycięskich zespołów (Laureatów I nagrody) z poprzednich

      edycji Konkursu.

 

11.  Członkowie zespołu przystępującego do konkursu nie mogą przekroczyć 33 lat.

 

12. Obowiązuje zgodność podanego składu osobowego w formularzu zgłoszeniowym i przesłanych utworów muzycznych ze składem zespołu podczas Finału Konkursu. (wyjątek - siła wyższa uniemożliwiająca udział jednego z muzyków w Finale – powinna być zgłoszona Organizatorowi przed przesłuchaniami)

 

13. Zespół zobowiązany jest do zaprezentowania podczas Finału co najmniej dwóch spośród trzech utworów zgodnych z materiałem przesłanym do eliminacji konkursowych.

 

14. Organizatorzy ustanawiają jedną nagrodę finansową (10 000 zł) dla zdobywcy nagrody Grand Prix.

 

15. Zdobywcy I, II i III nagrody oraz wyróżnień otrzymują nagrody honorowe lub inne nagrody ufundowane przez Organizatorów i Sponsorów. O ich podziale decyduje Jury Konkursu.

 

16. Obowiązkiem Laureatów jest udział w Koncercie Laureatów Festiwalu (na warunkach przedstawionych przez Organizatorów). Koncert Laureatów odbędzie się 02.12.2013 r. w Studiu Radia Kraków w Krakowie i będzie rejestrowany. Nie wypełnienie przez uczestnika punktu 16 jest złamaniem regulaminu i może spowodować wykluczenie zespołu z konkursu i wykreślenie z werdyktu jury oraz odebraniem tytułu Laureata i nagrody.

 

17. Organizator gwarantuje uczestnikom Finału Konkursu zakwaterowanie, obiady podczas Festiwalu oraz obsługę techniczną, nagłośnieniową i akustyczną (aparatura mikrofonowa, fortepian, perkusja) zgodnie z nadesłanymi riderami zamieszczonymi w formularzu zgłoszeniowym.

 

18. Zespoły zgłaszające się do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych członków zespołu oraz wykorzystywanie nadesłanych materiałów w celach promocyjnych.

 

19. Finaliści Konkursu dodatkowo wyrażają zgodę na nagrywanie (audio, video) prezentacji konkursowych i oraz Koncertu Laureatów i wykorzystanie fragmentów nagrań do celów promocyjnych na www.jazzjuniors.pl

 

20. Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania zarejestrowanym materiałem (foto, audio, video itp.) z przesłuchań konkursowych oraz z Koncertu Laureatów.

 

21. Zespół oświadcza, iż w pełni przysługują mu prawa do programu i jego części będącego przedmiotem prezentacji konkursowych.

 

22. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.

 

23. Ostateczna interpretacja przepisów niniejszego regulaminu należy do Organizatora XXXVII Konkursu Młodych Zespołów Jazzowych Jazz Juniors 2013 r.

 

24. Wysłanie karty zgłoszeniowej na adres Biura Organizacyjnego jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

 

 

Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie „Rotunda” Centrum Kultury

30-060 Kraków, ul. Oleandry 1

tel: (+48 12) 633 35 38, 633 61 60

www.jazzjuniors.pl

 

Komisarz Konkursu:

Karolina Korneszczuk

e-mail: karolina.korneszczuk@jazzjuniors.pl

 

 

 

 Wstęp darmowy
Termin(y) imprezy:
  • Rozpoczęcie: 2013-09-16 - Brak informacji o godzinie rozpoczęcia
    Przewidziane zakończenie: 2013-11-09 - Brak informacji o godzinie zakończenia


http://www.jazzjuniors.pl
Lokalizacja miejsca imprezy:

CK Rotunda
oleandry 1
30-060 Krakow
Małopolskie

Organizator imprezy:

Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA
oleandry 1
30-060 Krakow
Małopolskie

Telefon: 519 145 761
Fax: Brak danych
izabela.leo@wp.pl
http://www.paka.pl  STRONA GŁÓWNA | KALENDARIUM IMPREZ | IMPREZY - wszystkie |DODAJ IMPREZY |KONTAKT | ARTYKUŁY


Międzynarodowy Konkurs Młodych Zespołów Jazzowych "JAZZ JUNIORS"
Aktualne imprezy wydarzenia kalendarium imprez - koncerty kabarety organizowane. Warszawa Kraków Poznań Gdańsk Łódź Organizowane imprezy w 2008 roku oraz 2009. Najlepsze najciekawsze imprezy w Polsce i nie tylko. Imprezy w każdym terminie grudzień styczeń luty. Imprezy, muzyka, koncerty, clubbing, dyskoteki, puby, festiwale, wiadomości, recenzje aktualności zapowiedzi i relacje z imprez, koncertów i wydarzeń kulturalnych rozrywkowych imprezowe info.